ในส่วนนี้ คุณจะได้พบกับเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเหล็ก ฯลฯ