ในส่วนนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและที่มาของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรม การเติบโตของอุตสาหกรรมภาคการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต