วิธีการเริ่มบุกตลาด ทำธุรกิจออนไลน์

การตลาดผ่านทางสื่อออนไลน์ และการทำธุรกรรมออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซกลายเป็นสิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นกับวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ การตลาดในปัจจุบันต้องเน้นถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจในทุกระดับต่างต้องตื่นตัวหันมาบุกเบิกในตลาดออนไลน์กันมากขึ้น

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ต้องอาศัยการสรรหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคนสมัยใหม่ และแหล่งการผลิตและกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเข้าถึงได้ ในส่วนนี้ การใช้งานของอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้คุณสามารถศึกษาแหล่งการสั่งซื้อสินค้าราคาส่งได้จากทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดค้าส่งของจีน คุณสามารถตรวจสอบราคา สเป็ควัตถุดิบ และคุณภาพได้ตามต้องการ

การตลาดแบบดิจิทัลเมื่อมีสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปของผู้ประกอบการคือหาช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างสินค้าและผู้ซื้อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิธีการตลาดที่ได้รับความนิยมได้แก่

  • E-Commerce เป็นของตนเอง คือการจัดทำเว็บไซต์หรือช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและทำธุรกรรมออนไลน์ได้โดยตรงผ่านแพล็ตฟอร์มของเจ้าของธุรกิจเอง โดยอาจเป็นเว็บไซต์ที่รับการชำระเงินออนไลน์ มีระบบตะกร้า และระบบติดต่อโดยตรงผ่านหน้าเว็บ
  • Marketplace คือ การใช้แพล็ตฟอร์มของผู้อื่นในการนำเสนอและขายสินค้า เช่น การขายออนไลน์ผ่าน Lazada, Shopee, Kaidee ที่มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก มีความสะดวกในเรื่องระบบการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน
  • Online Advertising กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญคือการโฆษณาให้สินค้าเป็นที่รู้จัก การโฆษณาออนไลน์มีหลากหลายวิธี เช่น SEO หรือผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram หรือ Youtube เป็นต้น