บทความในส่วนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตและสื่อสารสนเทศในการผันตัวธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ ด้วยกลไกการตลาดแบบดิจิทัล การทำธุรกรรมแบบอีคอมเมิร์ซ และแนวโน้มธุรกิจแห่งอนาคต