กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และขึ้นชื่อได้ว่ามีขีดความสามารถในการผลิตสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการมุ่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย อีกทั้งมีการบังคับใช้นโยบายที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ โดยเฉพาะในปี 2534 ที่มีการใช้นโยบายเปิดเสรียานยนต์ ซึ่งส่งผลให้ยอดผลิต การจำหน่าย และการพัฒนาของเทคโนโลยีในไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ผู้นำในอาเซียน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไทยจึงขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามมาด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของอินโดนีเซียที่น่าจับตามองมากที่สุด เพราะมีตลาดรถยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กอปรกับรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีการกำหนดอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีความสำคัญเช่นเดียวกับของไทย ทำให้อินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่สำคัญประเทศหนึ่ง

แม้ว่าในปี 2560 ไทยจะมียอดการผลิตและการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นโดยรวมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไทยยังต้องประสบกับความท้าทายที่สำคัญคือตัวเลขการส่งออกที่ทรงตัว โดยการส่งออกไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซียมีตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขาดแคลนปัจจัยที่จะกระตุ้นการส่งออกและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แต่แนวโน้มที่ดีก็คือตัวเลขการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น เนื่องจากจีนได้ย้ายฐานการผลิตรถยนต์มายังประเทศไทยเพื่อส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังอเมริกา

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องให้ความสนใจมากขึ้นในแง่คุณภาพ โดยปัจจุบันมีเทรนด์เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น