บทความในส่วนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย