เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ บริการครบวงจร ส่งมอบตรงเวลา
 
 
 
 
 
 
รับสมัครตำแหน่งงาน 
 
     
พนักงานบัญชีต้นทุนโรงงาน จำนวน 4 อัตรา
  ลัษณะงาน คำนวณต้นทุนการผลิต, การใช้วัสดุสิ้นเปลือง ในการผลิต 
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง จบทางด้านบัญชีต้นทุน (ต้นทุนสายโรงงาน) 
    หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สมุห์บัญชี               จำนวน          1 อัตรา
  ลัษณะงาน ดูแลควบคุมฝ่ายบัญชี ต้นทุน ประจำโรงงาน 24 ชม.
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง จะต้องมีใบอนุญาตเซ็นต์งบได้  ปิดงบบัญชี
     ขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
    ติดต่อกับกลต.และดูแลหุ้นของบริษัทฯ มีความรู้กฎเกณฑ์ของกลต.และมีความสัมพันธ์กับกลต.
    หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 
พนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 10 อัตรา
  ลัษณะงาน ปฏิบัติงานด้านบัญชี   
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
    ขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
                  
เลขานุการส่วนตัว         จำนวน       1 อัตรา
  ลัษณะงาน เลขานุการส่วนตัว
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    สามารถประจำโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมที่จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับประธาน ไปต่างประเทศ
    ถ้าหากไม่มีไปต่างประเทศ ให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน
     
รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน  จำนวน     1 อัตรา
  คุณสมบัติ มีความสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    มีความสามารถติดต่อและมีความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินและแหล่งกลุ่มทุนในกลต.
     
พนักงานฝ่ายการเงิน       จำนวน   4 อัตรา
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
                           มีไหวพริบ ปฏิภาณดี ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

พนักงานฝ่ายขาย จำนวน 10 อัตรา
  ลัษณะงาน ติดต่อลูกค้่าและบริการหลังการขาย 
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง  อายุ 21-30 ปี  
    หน้าตาและบุคลิกดี มีความคล่องตัว กระตือรือร้น ขยัน และอดทน 
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
    มีสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
    สามารถขับรถได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง 
     
Sale-Co จำนวน 10 อัตรา
  ลัษณะงาน ประสานงานขายทางด้านเอกสาร 
  คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง  อายุ 21-30 ปี  วุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวส.
   

หน้าตาและบุคลิกดี มีความคล่องตัว กระตือรึ้อร้น ขยันและอดทน 

    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่าง
     
Sale-Engineer จำนวน 10 อัตรา 
  ลัษณะงาน ติดต่อเจรจา ขายสินค้าให้ลูกค้า
  คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง  อายุ 21-30 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
    หน้าตาและบุคลิกดี มีความคล่องตัว กระตือรือร้น ขยัน และอดทน
    มีสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
     สามารถขับรถได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง  มีความรู้ความชำนาญในเครื่องจักร
     
พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 50 อัตรา
  ลัษณะงาน ดูแลควบคุมการผลิตสินค้า
  คุณสมบัติ เพศ ชาย  วุฒิการศึกษา อย่างต่ำจบ ปวส.-ปริญญาตรี 
 
 
 
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
จำนวน
1 อัตรา
 
ลัษณะงาน
แผนกซ่อมบำรุง วิศวกรเครื่องกล / ดูแลการผลิตสินค้า
   คุณสมบัติ เพศ ชาย  วุฒิการศึกษา อย่างต่ำจบ ปวส.-ปริญญาตรี 
 
 
มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่แถวสมุทรปราการ (เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)
 
 
มีความรุ้ในเครื่องจักรเป็นอย่างดี
 
 
 
พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง  จำนวน 5 อัตรา
  ลัษณะงาน แผนกซ่อมบำรุง วิศวกรเครื่องกล / ดูแลการผลิตสินค้า
  คุณสมบัติ เพศ ชาย  วุฒิการศึกษา อย่างต่ำจบ ปวส.-ปริญญาตรี 
                       มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่แถวสมุทรปราการ (เพื่อความสะดวกในการเดินทาง) 

 

ผู้จัดการโรงงาน              จำนวน   1 อัตรา
  คุณสมบัติ เพศ ชาย วุฒิการศึกษา อย่างต่ำปริญญาตรี มีความสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    ต้องผ่านงานด้านโรงงานอย่างต่ำ 10 ปี
                            มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หากมีความรู้ทางด้านภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
     
ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา
  ลัษณะงาน ดูแลระบบไฟฟ้า 
  คุณสมบัติ เพศ ชาย  วุฒิการศึกษา อย่างต่ำจบ ปวส.-ปริญญาตรี 
     
พนักงานคลังสินค้า จำนวน 5 อัตรา
  ลัษณะงาน ดูแลจัดเก็บสินค้า
  คุณสมบัติ เพศ ชาย วุฒิการศึกษา อย่างต่ำ จบ ม.3
     
พนักงานสต๊อก จำนวน 5 อัตรา
  ลัษณะงาน ปฏิบัติงานในแผนกสต๊อกสินค้า ดูแลเรื่องสินค้าเข้า-ออก 
  คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา อย่างต่ำปริญญาตรี 
    มีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
     
พนักงานขับรถเล็ก จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ เพศ ชาย วุฒิการศึกษา อย่างต่ำ จบ ม.3 
    ต้องมีใบอนุญาตขับรถ และีมีใบอนุญาตขับรถ 6 ล้อ 
     
เด็กติดรถ จำนวน 20 อัตรา
  ลัษณะงาน เด็กติดรถ ส่งสินค้า 
  คุณสมบัติ เพศ ชาย วุฒิการศึกษา อย่างต่ำ จบ ม.3 
     
     
     
     

 

ส่งใบประวัติ พร้อมแนบรูปถ่าย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา และสอบสัมภาษณ์ที่บริษัท
 
 
ติดต่อส่งใบประวัติสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล
บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
809 ซ.14 หมู่ 4 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-709-3034-6 , 02-709-3983-7 , 02-709-4984-6
โทรสาร 02-709-3037-8
E-mail:
info@tuccplc.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thai Unique Coil Center Public company limited
809 Moo 4 Soi 14 Phattana 1 Rd. Prakasa Muang Muang District Samutprakarn 10280
Copyright © 2011 www.tuccplc.com All Rights Reserved.