เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ บริการครบวงจร ส่งมอบตรงเวลา
 
อุตสาหกรรมผลิต ผลิตภัณฑ์สแตนเลส เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง และความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ ของผู้ประกอบการ เป็นสำคัญ เนื่องจากทุกขั้นตอนการผลิต ต้องผ่านการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ เช่น ในกรณี ผลิตภัณฑ์ท่ออุตสาหกรรม ต้องผ่านการทดสอบ ความแข็งแกร่ง ต่อแรงกดดัน และแรงกระแทก เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และกรณีการผลิต ผลิตภัณฑ์ - ท่อเฟอร์นิเจอร์ หรือ แผ่นสแตนเลสชนิดต่างๆ ต้องมีความสวยงาม ละเอียด และประณีต
 
ดังนั้น ในด้านการผลิตและการบริการนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สแตนเลส ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการบริหารการผลิต และการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย การผลิตของบริษัทฯ คือ “เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ บริการครบวงจร ส่งมอบตรงเวลา”
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thai Unique Coil Center Public company limited
809 Moo 4 Soi 14 Phattana 1 Rd. Prakasa Muang Muang District Samutprakarn 10280
Copyright © 2011 www.tuccplc.com All Rights Reserved.